Team

René, Wilbert en Jannes zijn de initiatiefnemers van NRGYZE. Hun achtergrond is totaal verschillend: Wilbert komt vanuit de advisering en zakelijke dienstverlening, Jannes is actief binnen de bouwnijverheid en René is een ervaren adviseur in financiële dienstverlening.

Maarten en Jeen complementeren het team met hun technische kennis en ervaring. Maarten is bedrijfskundig ingenieur met als specialisatie het sturen van innovatieprocessen en het managen van projecten. Jeen is civiel technicus. Beiden hebben veel kennis op het gebied van IT technologie.

Binnen NRGYZE hebben de verschillende teamleden hun eigen aandachtsgebieden:

Wilbert

Kwaliteitsbewaking, klantcontacten, organisatie, strategie ontwikkeling, aansluiting op overheidsbeleid (stimuleringsmaatregelen) en businesscases

+31 (0) 617 589 069

René

Marketing en partnerprogramma’s, risico mitigatie, verzekering en private financiering.

+31 (0) 654 070 131

Jannes

Beleidsvoorbereiding en planontwikkeling, maatschappelijk impact, projectontwikkeling

+31 (0) 617 589 070

Maarten

Business development, solution engineering, business cases, project management.

+31 (0) 622 502 260

 

Jeen

Technische uitwerkingen en berekeningen, projectontwikkeling, IT oplossingen en innovatie.

+31 (0) 627 254 396

Neem nu contact met ons op

En vraag vrijblijvend een eerste afspraak aan.