Projecten

Invulling geven aan de energieambitie van bedrijven en instellingen. Daar is waar NRGYZE voor wil staan. Dat kan gaan om een eenvoudige oplossing voor het opwekken van duurzame energie en het realiseren van energie-opslag tot complexe projecten waarbij meerdere bedrijven, instellingen en overheidsinstanties betrokken zijn.

Innovatie ideeën over energie-opwekking? Kom maar op! Bij NRGYZE willen we geen mogelijkheid onbenut laten om de energietransitie vorm te kunnen geven.

Project Napoleon is beste MKB!dee!

Trots!! Ons project ‘Napoleon’ waarmee NRGYZE samen met onder meer de partners AmperaPark en GGW Consortium de handen ineen slaan om een trainee collectief te vormen heeft van het Ministerie van EZK een bijdrage voor ons beste MKB!dee project 2019 mogen ontvangen. Met ons project gaan trainees aan verschillende opdrachten op het gebied van energietransitie werken en zetten wij een rotatiepool op, waardoor hoger opgeleide medewerkers aan uitdagende opdrachten werken bij andere deelnemende bedrijven. Samen staan we sterk!

Project Regionale Mobiliteitstransitie

Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. In dit project ontwikkelt NRGYZE in overleg met overheden, vervoerders en bedrijven binnen de automobiel sector een regionaal netwerk voor schoon vervoer. Doel is ervoor te zorgen dat het vervoer van deur tot deur gefaciliteerd blijft, maar wel met gebruikmaking van herwinbare energie. Het project omvat logistieke en technische innovaties en de implementatie van de veranderingen in bestaande sociale structuren.

Project Naleving Wet MilieuBeheer

Energietransitie is zowel een formele als een maatschappelijke verplichting:

  • De wet milieubeheer (WMB) schrijft voor dat alle bedrijven en instellingen verplicht zijn maatregelen in het kader van energiebesparing te nemen die zichzelf in vijf jaar terugverdienen;
  • De maatschappelijke zorg om milieu en klimaat leidt tot toenemende druk van overheden, actiegroepen en individuele burgers om maatregelen te nemen.

Om daarbij te helpen heeft de overheid de Energie Maatregelen Lijst (EML) ontwikkeld en daar een meldingsplicht aan gekoppeld. Die melding is minder eenvoudig dan het lijkt en nog ingewikkelder is het om de verplichte maatregelen ook daadwerkelijk te nemen.

NRGYZE ondersteunt daarbij. Allereerst door de melding te verzorgen. Maar wettelijke verlichting en maatschappelijk ondernemen gaat verder. Daarom ondersteunen wij in het verlengde van de EML onze klanten bij het ontwikkelen en uitvoeren van een individuele energie ambitie. Daarvoor hebben wij een uitgekiende methode ontwikkeld.

Project Transitie Lab

NRGYZE denkt mee. Een klant vroeg ons hen te ondersteunen bij ontwikkelen van een project gericht op het energie neutraal maken van bestaande woningen. Niet spectaculair dachten we eerst. Toen echter bleek dat deze klant daar op een erg verfrissende manier over denkt, met kenwoorden als gerobotiseerd prefab fabriceren, stralingswarmte en natuurlijke ventilatie, werden we echter erg enthousiast en konden we er waardevolle elementen aan toevoegen. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet in dit vijfjarige ontwikkelproject met een groot aantal partners dat toe doel heeft jaarlijks meer dan 20.000 woningen duurzaam te maken, niet alleen op het gebied van energie, maar ook als het gaat om leefbaarheid en gezondheid.

Actie Zon op Dak

Je eigen energie opwekken. Dat willen veel bedrijven en instellingen en het kan ook gemakkelijk met zonnepanelen. Maar hoe organiseer je dat en hoe haal je daar het beste rendement uit? NRGYZE help bij het beantwoorden van die vragen. We leveren geen zonnepanelen, we stellen wel een businesscase op met als doel een maximaal economisch en sociaal rendement te behalen. Daarbij ontzorgen onze klanten maximaal door de beoogde subsidies en financieringen aan te vragen en eventueel te adviseren bij de inkoop en planning.

Project Napoleon

Ondanks zijn kleine gestalte reikte Napoleon tot grote hoogte.

Veel bedrijven die diensten leveren op het gebied van energietransitie zijn MKB bedrijven. Die hebben moeite om aan technisch geschoolde medewerkers te komen. Grote bedrijven hebben hetzelfde probleem, maar die kunnen op het oog een interessanter aanbod doen. Om daar iets aan te doen heeft NRGYZE het initiatief genomen voor het project Napoleon. Gedachte achter het project is dat een aantal MKB bedrijven samen een nog beter aanbod kunnen doen, niet om inflatie aan te wakkeren, maar om kwaliteit te genereren. De lijnen zijn kort en de uitdaging om meerdere specialismen te combineren is aantrekkelijk. Op die manier kunnen MKB bedrijven de concurrentie aan op de arbeidsmarkt met als doel goed opgeleide medewerkers binnen te halen en vast te houden. Dat geldt voor NRGYZE zelf, maar ook voor haar partners.

Binnen het project rouleren trainees en medewerkers over meerdere bedrijven, elk met een eigen specialiteit en maken zij kennis met de vele aspecten van energietransitie. Dat bevordert de integrale aanpak waar NRGYZE voor staat. Bovendien zijn wij van mening dat samenwerken leidt tot nieuwe ideeën en innovatie.

Neem nu contact met ons op

En vraag vrijblijvend een eerste afspraak aan.